interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

טורבו

מערכת לדחיסת אוויר בלחץ גבוה למנוע בעירה פנימית - במטרה להפיק הספק גבוה יותר מהמנוע, וזאת מבלי להגדיל את נפח המנוע.

קישור לכתבה על טורבו (מגדש)

תגובות

0 תגובות