סיכום טיול מועדון jeep מערד לנחל פרצים עליון - 21/2/20