interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

הילוכים

תמסורת של גלגלי שיניים המאפשרים שינוי ידני או אוטומטי של יחסי העברה בין סיבובי המנוע למהירות הגלגלים. תיבת ההילוכים מאפשרת לרכב להאיץ או לשייט ממהירות התחלתית עד למהירות גבוהות


הסבר ישן ופשוט של שברולט על תיבת ההילוכים:

תגובות

0 תגובות