שטח 4X4 > טיפ שטח > טיפ בטיחות

אורות ערפל אחוריים וקדמיים - ואופן השימוש בהם

כעת, בחורף אני נתקל בהרבה נהגים/נהגות הנוהגים במכוניותיהם כשפנסי הערפל מופעלים. ברוב המקרים הנוהגים אינם מודעים אפילו לכך שהפנסים עובדים כי הם פשוט לא יודעים מה זה האור הכתום הזה שמאיר להם פתאום בלוח השעונים. ובכן, השימוש בפנסי הערפל האחוריים ו/או הקדמיים כשאין ערפל אסור ואף מסוכן! פנסי הערפל האחוריים הינם פנסים בעלי עוצמה חזקה מאד הגורמים לסנוור הנוהגים מאחוריכם. במצב כזה קשה יהיה לנהג שמאחוריכם להבחין כי אתם מאטים שכן אורות הבלימה לא ייראו היטב. כמו כן בעת שיורד גשם מוגבר הסנוור עקב השתקפותו של פנס הערפל בכביש הרטוב וכך נגרם סנוור כפול כמעט. לכן, הקפידו להכיר את מתגי ההפעלה והכיבוי שלפנסי הערפל, השתמשו בהם אך ורק בזמן ערפל. כשיורד גשם - אין צורך להדליק את פנסי הערפל. גשם אינו ערפל!

ובתשובה לשאלתו של אוריאל:

החוק אוסר הפעלת כל פנס שאינו הפנס המקורי של הרכב למעט בתנאי מזג אוויר קשים ולמטרה הספציפית שהם נועדו לה, (ערפל). פנסי הערפל אומנם אמורים להאיר למרחק מקסימאלי של אורות הדרך, אך כשהכביש רטוב ההשתקפות של פנסי הערפל גורמת לסינוור חזק, מה גם שהם מיותרים כי אינם מועילים לתאורה כשאין ערפל. להלן הנוסח המופיע בתקנות התעבורה, שים לב לסעיף ד. אומנם, המחוקק התיר את השימוש בעת גשם אך לא שם ליבו לעוצמת הסינוור, לכן ראוי להימנע מהשימוש בהם.

תקנות התעבורה:

107. זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית [תיקון: תש''ל(3), תשל''ג(3), תשנ''א(11)] (א) לא ישתמש אדם בזרקור בדרך אלא לשם תיקון הרכב או חיפוש מקום. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על המשתמש בזרקור ברכב בטחון או ברכב צה''ל בתפקיד צבאי. (ג) לא ישתמש אדם בזרקור אלא כשהרכב אינו נע ואורו אינו מופנה לאורך הדרך או אל מול פני רכב אחר. (ד) הותקנו ברכב פנסי ערפל כאמור בתקנות 347 ו-347א מותר להפעילם רק במקרה של ערפל או כשיורד גשם שוטף או שלג. (ה) לא ישתמש אדם בפנס לנסיעה אחורנית, אלא בשעת נסיעה אחורנית.

תגובות

1 תגובות

1

KOBIZ99

13 בפברואר 2006 ב 12:40

אורות ערפל

כפי שציטט מר טריסטמן מותר להשתמש באורות ערפל רק בזמן ערפל וגשם שוטף כתוב שחור על גבי לבן. פנסי הערפל חייבים להיות חלק מהרכב המקורי כפי שהיצרן סיפק ולא תוספות חיצוניות שאסורות על פי חוק. כל השאר פרשנות של מר טריסטמן ואו משאלות ליבו