שטח 4X4 > טיפ שטח > טיפ בטיחות

השימוש בנתיב השמאלי שלא לצורך עקיפה

בארצנו רווחת הדעה כי במסלול השמאלי (זה המיועד לעקיפה בלבד) נוסעים מהר יותר! התוצאה: בארצנו ההתקדמות המהירה יותר היא תמיד בנתיב הימני ביותר כי כל אלה שחושבים שהם נוהגים מהר משתמשים בדרך קבע בנתיב השמאלי. לכן אם כולנו נשים לב בזמן ונחזור מיד לאחר העקיפה לנתיב הימני, נוכל לחסוך מעצמנו פקקים מיותרים, וכל הממהרים יוכלו להפליג לדרכם בניחותא וכל השאר ייסעו בנתיב הימני ביותר האפשרי ובא לציון גואל.

תגובות

0 תגובות