interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

שנכשלה

עלייה שנכשלה

עצירה במהלך עלייה בשטח מפאת טעות נהג, קשיי עבירות, החלקה.

אחד מהתרחישים המסוכנים ביותר בנהיגת שטח, אשר עלול להתפתח לכדי התהפכות, במקרה של החלקה וכניסה למצב של שיפוע צד (ע''ע).

שיפוע צד כתוצאה מעלייה שנכשלה (האירוע נגמר בשלום)

שיפוע צד כתוצאה מעלייה שנכשלה (האירוע נגמר בשלום)

undefined

תגובות

0 תגובות