interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

זווית גישה

זווית הנוצרת בין נקודת המגע של הצמיג הקדמי באדמה, לבין קצהו הקדמי של כלי הרכב. ככל שהזווית קהה יותר, כלי הרכב יכול לגשת לטיפוס קירות מבלי שחלקו הקדמי יפגע בקיר / בסלע

זווית גישה עם ג'יפ גרנד צ'רוקי

תגובות

0 תגובות