interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

שלדה

הבסיס של כלי הרכב, אשר מחזיק את המערכות השונות ומתמודד עם הכוחות הפועלים על כלי הרכב בתנאי נסיעה ועמידה שונים. שלדת כלי רכב דומה לשלד של בעלי חיים. לכל כלי רכב יש שלדה, בין אם נפרדת מהמרכב, כמו שלדת סולם, או מחוברת אל המרכב כמו במרכב אחוד, או שלדת צינורות, אשר מהווה מרכב לכשעצמה, המכוסה בקליפה חיצונית מעוצבת, כמו במכוניות מרוצי מדבר.

תגובות

0 תגובות