interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מוט רדיוס

חלק מהמתלה, אשר תפקידו למקם את הסרן בציר האורך. מאפשר תנועה מעלה ומטה, אך אינו מאפשר לסרן לזוז קדימה ואחורה תחת כוחות תאוצה ותאוטה.

תגובות

0 תגובות