interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

נועלי טבורים

חלק מכאני אשר מחבר ומנתק את טבורי הגלגלים הקדמיים לציריות ההנעה ברכבי שטח בעלי הנעה כפולה לפי דרישה. בעת נסיעה על כביש, ניתוק החיבור לציריות מאפשר לגלגלים להסתובב בחופשיות, מבלי לסובב את הציריות, את הדיפרנציאל הקדמי ואת גל ההינע הקדמי, על מנת לחסוך בדלק ובבלאי. ישנם מספר סוגים של נועלי טבורים: מכאני וחשמלי, אוטומטי, או בשליטת הנהג.

תגובות

0 תגובות