interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

AWD

All wheel drive - הנעה לכל ארבעת הגלגלים (שונה מהנעה קדמית או הנעה אחורית).
מקובל כי בשונה מרכבים עם הנעה 4X4 בהם שילוב 4X4 קבוע או בשליטת הנהג באמצעות תיבת העברה ומערכות דיפרנציאלים.
ברכבי AWD מצטרפים להנעה הגלגלים אשר אינם מניעים את הרכב באופן קבוע רק על פי דרישה מהקרקע (בהתאם לאחיזה) ופיקוח מערכות אלקטרוניות. הרכבים אשר משתמשים במערכות AWD הם בדרך כלל ג'יפונים או רכבי כביש להם הנעה כפולה.

סרטון השוואה בין התנהגות שונה של רכבי AWD

תגובות

0 תגובות