interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

שלדת סולם

ג'יפים ורכבי שטח רבים אחרים בנויים משלדה ומרכב נפרדים. שלדת סולם כשמה כן היא נראית כמו סולם 2 קורות אורך ומספר קורות רוחב המבנה הזה פשוט וחזק ואינו מגביל את גובה מרכב הרכב ז''א ניתן לשים אוקולונים בין השלדה למרכב ולקבל מקום לצמיגים רחבים/גדולים יותר. במרכב אחוד אשר תחתית הרכב משולבת בשלדה הגמישות קטנה יותר (בנושא שיפורים לשטח) אך התנהגות הכביש טובה יותר ולכן רכבי השטח שמיועדים לעבודה קשה (דיפנדר/סופה וכו'') לא עברו למרכב אחוד כמו הפאג'רו קינג

תגובות

0 תגובות