interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

דרופ-קיט

DROP KIT

קיט שיפור למערכת המתלים של הרכב. הדרופ-קיט מאפשר מהלך מתלה ארוך יותר ובכך מאפשר מגע רצוף של הגלגל בקרקע במיוחד במצבים בהם הגלגל היה מאבד אחיזה עם מערכת מתלים רגילה (לדוגמה: בהצלבה, עד מגבלת הפתיחה של הבולם כמובן). הגדלת המהלך מתבצעת באמצעות תושבת קפיץ המאפשר לקפיץ לצאת ממקומו הקבוע (ואחר גם לחזור למקום - בדרך כלל ע'' קונות מוביל). לצורך הגדלת מהך המתלה יש להתין ברכב בולמים שלהם מהלך ארוך יותר.

תגובות

0 תגובות