interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

קנה מידה

היחס בין גודל העצם בשטח לגודלו על המפה

קנה מידה משמש ליצירת מפה על מנת לשמור על יחס קבוע בין גודל העצם/השטח שבמציאות לגודלו המוצג על המפה. ככול שקנה המידה גדול יותר גודל המפה קרוב יותר לגודל העצם במציאות. לדוגמה: מפה של 1/10,000 (אחד חלקי עשרת אלפים) מפורטת יותר (ודורשת שטח נייר גדול יותר) מאשר מפה בקנה מידה של 1/1,000,000 (אחד חלקי מליון). להרחבה ראו את כתבת הניווט הראשונה - קישור

תגובות

0 תגובות