interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

גשר אירי

למה גשר אירי?

אגדה אורבנית מספרת כי האנגלים אשר אינם מחבבים את האירים קוראים כך למעבר נמוך בתוך הנחל כבדיחה על חשבונם של האירים – הרי אין במעבר שכזה כל גשר.
לעומתם האירים מספרים כי האנגלים לא מספיק חכמים כדי להבין את יתרונות הגשר השקוע וכי רק מי שמכיר את השטח יודע את מיקומו ויכול לנצל זאת לצרכיו.
בארץ מספר לא מבוטל של מעברי בטון/אספלט שקועים החוצים נחלים אכזבים אשר אין בהם מים רב ימות השנה למעט בשטפונות (אז גם הגשר נסחף בדרך כלל).
דוגמא: גשר צאלים

תגובות

0 תגובות