interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

Deflator

אביזר קטן המחבר לונטיל ומוריד את לחץ האוויר בצמיג לערך שנקבע מראש. מיועד לשימוש טרם ירידה לשטח חולי כאשר יש להוריד הרבה לחץ ובאופו קבוע מכל ארבעת הצמיגים.
יצרנים ידועים: STAUN, TRAILHEAD, ARD ועוד.

תגובות

0 תגובות