interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

את חפירה

את אתים

אביזר החילוץ העתיק ביותר, מחובר בד''כ לגגון הרכב בגאווה.
משמש לפינוי החול לפני ומתחת גלגלי הרכב ושאר המכלולים הקרובים לקרקע בעת חילוץ משקיעה ו/או למילוי חול ואבנים מתחת לגלגל שאיבד אחיזה.

תגובות

0 תגובות