interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

Distronic

מערכת בטיחות אקטיבית של מרצדס השומרת על מרחק בטיחות מהרכב שלפנים ומהרכב שמאחור ומתריעה בפני מכשולים לא צפויים לאורך הדרך באמצעות ראדאר קדמי ואחורי ומצלמות המנטרות את הדרך. מערכת הדיסטרוניקס משולבת במערכת הבלימה המתקדמת BAS.

undefined

מערכת Distronic Plus משולבת עם מערכת BAS לעזר בבלימה

בהתאם לפילוסופית הבטיחות האקטיבית של מרצדס מערכת ה- Distronic Plus של מרצדס מספקת התראה בפני התנגשות, בשל אי שמירת מרחק מהרכב שלפנים ו/או בלימה פתאומית ו/או רכב שנכנס לנתיב. לאחר התראה ברורה על מצב מסוכן היה והנהג יגיב ויבלום את הרכב תסייע המערכת לבלום בעוצמה המתאימה (היה ולא בלם בעוצמה הנדרשת) באמצעות מערכת BAS לעזר בלימה. במקביל תשמור המערכת על מרחק בלימה מינימאלי קדימה תוך ניטור של הרכב שמאחור ומניעת התנגשות שלו באחורי הרכב. זאת אומרת שמערכת הדיסטרוניקס לא תבלום במלוא העוצמה, אם זה לא נדרש, על-מנת שהרכב מאחור לא יצליח לבלום ויתנגש ברכבך הבולם לפניו. מערכת הדיסטרוניקס עובדת בעזרת ראדארים ומצלמות הממוקמות בקדמת הרכב ובאמצעות ראדאר נוסף מאחור.

סרטון של מרצדס על מערכת הדיסטרוניקס:

טווחי הרדאר והפעולה של הדיסטרוניקס פלוס

טווחי הרדאר והפעולה של הדיסטרוניקס פלוס

undefined

תגובות

0 תגובות