פורומים

 - למען הקהילה

פליטות חלקיקים מזהמים מציי הרכב לשנת 2018

12 בנובמבר 2019 ב 10:14 0 תגובות 398 צפיות profile imageOgash Ofer
מהודעת המשרד לאיכות הסביבה:

בעקבות יישום הוראות המשרד להגנת הסביבה, צומצמה בשנת 2018 פליטת החלקיקים הממוצעת מכלל ציי הרכב הכבד הנמצאים תחת ההוראות בכחצי טון של חלקיקי דיזל נשימים ומסרטנים מהשנה שעברה. מדובר בירידה ניכרת של 64% ביחס לשנת 2014, שנת קבלת ההוראות לצמצום. המשמעות עבור 15,000 אוטובוסים ומשאיות הפעילים בציי הרכב היא הפחתה של כ-13.5 טונות של חלקיקים מזהמים.

פיקוח על יישום ההוראות מתבצע באמצעות סיורים בשטח ומעקב אחר דיווחי ציי הרכב. מרבית הציים עומדים בכל הדרישות, אך נמצאו כאלו שלא יישמו את ההוראות ומולם המשרד להגנת הסביבה החל הליכי אכיפה שמסתיימים בהטלת עיצום כספי.

כיום המשרד מנהל הליכי הטלת העיצום הכספי מול 14 ציי הרכב הכבד. גובה העיצום הכספי המוטל בגין הפרה אחת מתוך ההוראות לפי חוק אוויר נקי עומד על כ-900 אלף שקל. עד כה, חברת אגד הסעים בע"מ שילמה עיצום כספי של 1.6 מיליון שקל, וחברת קווים תחבורה ציבורית שילמה עיצום בסך 680 אלף שקל בגין הפרות. מול החברות הנוספות שהפרו את הוראות החוק מתקיים הליך אכיפה.

עוד עולה מהדוח, כי בשנת 2018 רק 5% מכלי הרכב בכלל הציים היו מזהמים. מדובר בהפחתה של 76% ביחס לשנת תחילת ההוראות ב-2014. ביחס לשנת 2017, חלה ירידה ב-31%. בהתאם להוראות, עד לסוף שנת 2020 לא צפויים לפעול כלל כלי רכב מזהמים בציי הרכב.

במסגרת ההוראות, ציי הרכב הכבד נדרשים להפעיל 2% מכלל האוטובוסים העירוניים או המשאיות עד 40 טון באמצעי הנעה חלופיים; כתוצאה מכך, ב-2018 הופעלו 158 כלי רכב בהנעה חלופית, בהם 118 אוטובוסים ו-40 משאיות. ביחס לשנת 2017 גדל שיעור השימוש בהנעה חלופית ב-43% (עלייה ב-68 כלי רכב).

במהלך 2018 התקבלו יותר מ-1,000 תלונות ציבור בנושא עשן. מרבית כלי הרכב טופלו תוך 3 ימי עבודה והיתר הושבתו מעבר ל-3 ימים עד לתיקון התקלות. מרבית התלונות מתייחסות לעשן הנפלט מאוטובוסים.

בעקבות הצלחת הרגולציה מול ציי הרכב הכבד הגדולים, המשרד להגנת הסביבה קבע בתקנות הגבלה על חידוש רישיון ברכבי דיזל כבדים ומזהמים בכלל הארץ - אלא אם התקינו מסנן.

במקביל, המשרד מציע מענקי גריטה בהיקף של עד 22 אלף שקל לרכב, ומסבסד התקנת מסננים מצמצמי זיהום אוויר בהיקף של עד 100% מעלות המסנן. בעתיד, בכוונת המשרד לבחון הרחבה והחמרה של ההוראות וזאת במטרה להפחית פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה ולקדם טכנולוגיות הנעה מופחתות זיהום בשיעורים גבוהים יותר. בין היתר המשרד בוחן החלת הוראות על כלל חברות התחבורה הציבורית, אשר יחייבו רכישה של אוטובוסים עירוניים שאינם פולטים זיהום אוויר כלל (כגון אוטובוס חשמלי) וזאת החל משנת 2025.
הוספת תגובה
ביטול