interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

זווית גלגול

רכינה של כלי הרכב על מתליו בעת נסיעה בסיבוב, הנובעת מהעברת משקל לצד החיצוני של הסיבוב, עקב הכוח הצנטריפוגלי.

זווית הגלגול של הרכב תלויה בשלדה, באיכות וכיוון המתלים, במרכז כובד, בתנאי הדרך (שיפוע צד לדוגמה) ובמהירות הנסיעה.

עוד מושגים חשובים בויקישטח:

זווית גישה / זווית נטישה / זווית בטן / זווית גלגול / זווית ראייה

תגובות

0 תגובות