interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

זווית בטן

זווית הנוצרת בין נקודת המגע של גלגלי כלי הרכב באדמה לבין מרכז הגחון. ככל שהזווית חדה יותר, כלי הרכב יכול לטפס מעל סלעים ובולדרים מבלי שיפגעו בגחון.

תגובות

0 תגובות