interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

זווית נטישה

זווית הנוצרת בין נקודת המגע של הגלגל האחורי באדמה, לבין קצהו האחורי של כלי הרכב. ככל שהזווית קהה יותר, כלי הרכב יכול לנטוש מכשול, או קיר מבלי שחלקו האחורי ייפגע

הקטנת זווית הנטישה ע"י וו גרירה בטנדר ארוך זנב - שגם כך מוגבל בזווית הנטישה

זווית גישה ונטישה עם ג'פ גרנד צ'רוקי


עוד מושגים דומים בויקישטח:

זווית גישה / זווית נטישה / זווית בטן / זווית גלגול / זווית ראייה

תגובות

0 תגובות