interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

טורבו

מערכת לדחיסת אוויר בלחץ גבוה למנוע בעירה פנימית

מגדש טורבו

מערכת לדחיסת אוויר בלחץ גבוה למנוע בעירה פנימית, במטרה להפיק הספק גבוה יותר מהמנוע, וזאת מבלי להגדיל את נפח המנוע.

המגדש עושה שימוש בגזי הפליטה של המנוע, כדי לסובב טורבינה, אשר דוחסת אוויר בלחץ גבוה אל פתחי היניקה של המנוע.

אוויר דחוס יותר יכול לשרוף כמות גדולה יותר של דלק ולכן מעלה את הספק המנוע.

לרוב, ובמיוחד ברכבי דיזל, יוסיף היצרן אינטרקולר - מצנן ביניים, שיקרר את האוויר לפני שידחס בטורבו.

לכתבה על מגדשי טורבו - הקליקו כאן

תגובות

0 תגובות