interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מגדש על

סופר-צ'ארג'ר

מערכת לדחיסת אוויר בלחץ גבוה למנוע בעירה פנימית, במטרה להפיק הספק גבוה יותר מהמנוע, וזאת מבלי להגדיל את נפח המנוע.

מגדש על מונע על ידי רצועה, או גלגלי שיניים ישירות מהמנוע ודוחס אוויר אל תוך פתחי היניקה של המנוע.

פעולתו של מגדש העל דומה לפעולה של מגדש טורבו וההבדל נעוץ בדרך הפעלת הטורבינה - המגדש.

בעוד בטורבו מופעלת הטורבינה על ידי הגזים הנפלטים מהמנוע במגדש על מופעלת הטורבינה על ידי רצועה שמסובב המנוע.

תגובות

0 תגובות