interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מתלה

מנגנון המחבר את גלגלי כלי הרכב אל השלדה. מתלה בן זמננו כולל קפיץ (ראו מוט פיתול, עלים, ספירלי, כרית אוויר), אשר תומך את משקל כלי הרכב, בולם זעזועים ומוטות ונקודות תמיכה שונים.

מהלך מתלה

יכולת הגלגל לעלות ולרדת או להיפתח ולהיסגר או עד כמה ירד הגלגל החופשי כדי לפגוש את הקרקע (קישור). כל חברה מודדת את המהלך באופן שונה. כל מתלה מאופיין במסלול תנועה ייחודי לשיטה בה הוא עובד. אורך המהלך אינו קובע לבד את יעילות המתלה, אלא בשיתוף אלמנטים כמו פרוגרסיביות, מסלול תנועה של המתלה, שיטת התנועה , מיקום הצירים ואיכות הבולם עצמו.

מתלה נפרד

צורת חיבור גלגלים לשלדה באופן בו כל גלגל עצמאי ואינו קשור לתנועה אנכית של הגלגל השני בציר. מתלה קדמי נפרד הפך לסטנדרט מחייב כמעט ברכבי שטח בשנות ה-90. כיום יותר ויותר כלי רכב עושים שימוש בארבעה מתלים נפרדים (מיצובישי פג'רו, לנד רובר דיסקברי 3, ניסאן פאת'פיינדר).

סוגים נפוצים: זרוע נגררת, עצמות עצה כפולות (זרועות A), מק'פרסון, מתלה רב-חיבורי.
יתרונות: אחיזת כביש טובה, התנהגות כביש טובה, מהלך מתלה ארוך.
חסרונות: ריבוי חלקים נעים, פגיעות, הקטנת מרווח גחון אפקטיבי.

מתלה פתוח לרווחה

מתלה שנפתח עד סוף המהלך

קישורים לכתבות מקיפות על מתלים:

פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'

מתלה סליל

הסבר לחלקי המתלה:

בצהוב - הבולמים.
באדום - הקפיצים (למעלה קפיצי סליל ולמטה קפיצי עלה).
באפור - החלקים הבלתי מוקפצים (יש להוסיף להם את הגלגלים).
למטה באפור - סרן חי (חסרים בתמונה: גלגל ימין וגלגל שמאל וגל ההינע שמגיע לדיפרנציאל (הביצה במרכז הסרן)).
למעלה באפור - סרן חי ושני מוטות רדיוס - שתפקידם לשמור על מרכוז הסרן - קדימה/אחורה וימינה/שמאלה.

מתלה עלים

מהלך מתלה

וכשנגמר מהלך המתלה - הגלגל מונף באוויר

תגובות

3 תגובות

1

Ogash Ofer

30 בינואר 2009 ב 15:55

יש פרושים...

הוספתי פסקת הסבר בין שתי התמונות.

2

Ogash Ofer

26 בינואר 2010 ב 13:57

עדכנתי תמונות של מהלך מתלה

מתלה סגור לגמרי בדיפנדר ומתלה פתוח לרווחה בפאג'רו

3

Ogash Ofer

06 באפריל 2013 ב 08:23

נוסף סרטון של BJ BALDWIN

נהג סוף, מנוע עם 850 כוחות סוס, סרטון מדהים - אבל התרכזו במתלים והבינו איך המכונה הזו עובדת באופן מושלם בזכות מתלים ללא מתחרים.