interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מוט פיתול

קפיץ לרכב, הפועל על ידי פיתול. מוט ברזל אשר מחובר אל המתלה בצדו האחד ואל השלדה בצדו השני. בעת כיווץ המתלה מאוחסנת אנרגיה קינטית במוט על ידי תנועת הפיתול. האנרגיה הקינטית נפרקת על ידי פתיחת המתלה.

תגובות

0 תגובות