interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

קפיץ עלים

קפיץ לרכב, המורכב מקבוצה של פסי מתכת, הנקראים עלים, אשר מקבלים צורה מעוגלת בתהליך הנקרא ערגול. קפיץ עלים אוגר אנרגיה קינטית על ידי התייישרות ופורק אותה בעת חזרתו למצב מעוגל. לקפיצי עלים דרגה מסוימת של ריסון עצמי, דרך החיכוך בין עלי הקפיץ.

תגובות

0 תגובות