interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

קפיץ ספירלי

קפיץ לרכב, אשר מורכב ממוט ברזל, אשר עוגל לספירלה. הקפיץ אוגר אנרגיה קינטית בעת כיווצו ופורק אותה בעת התארכותו חזרה למצבו המקורי. סוג המתכת, עובייה והמרחק בים כריכות הספירלה קובעות את תכונותיו של הקפיץ – קבוע הקפיץ.

תגובות

0 תגובות