interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

ניווט

תנועה מדויקת ובטוחה לאורך ציר מתוכנן, לשם הגעה ליעד

על מנת לנווט בשטח באמצעות מפות טופוגרפיות נדרש ידע, ניסיון וכשרון. הניווט מתבצע באמצעות מפה אשר שורטטה בקנה מידה קבוע וממנה ניתן לראות את התכסית ואת התבליט שבשטח. למפה המכבדת את עצמה יש רשת קואורדינטות (באחת מהרשתות המקובלות) אשר בעזרה ניתן לקבל נ.צ. של כל נקודה בשטח. בשנים האחרונות הטכנולוגיה באה לעזרת הנווטים ובאמצעות GPS אפשר לנווט בשטח עם ידע, ניסיון וכשרון בסיסיים ביותר (הכי חשוב לדעת להתאים נ.צ. בין המפה למכשיר ה-GPS).

כתבות ניווט באתר

תחת כתבות ניווט (קישור) באתר השטח הישראלי מופיעות סדרה של 10 כתבות ניווט המלמדות ניווט מהבסיס ועד ה- GPS: כתבה ראשונה - מבוא לניווט טופוגרפי כתבה שנייה - תכסית כתבה שלישית - תבליט כתבה רביעית - טופוגרפיה ותבליט כתבה חמישית - ניתוח מפה טופוגרפית כתבה שישית - כללי הניווט בשטח כתבה שביעית - מבוא לGPS כתבה שמינית - הפעלת מכשיר ה-GPS כתבה תשיעית - סיכום ויציאה לשטח כתבה עשירית - המחשב שיודע לנווט

undefined

תגובות

0 תגובות