interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

צירייה

צירייה שהינה מוט פלדה, הינה הציר המעביר את התנועה הסיבובית מן דיפרנציאל אל הגלגל.

ברכב בעל הנעה לכל ארבעת הגלגלים, ישנן ארבע ציריות בסרן חי, הציריות משתלבות לתוך דיפרנציאל בצד אחד, ובצד השני אל חיבור הגלגל. בסרן חי קדמי, הציריה מורכבת משני חלקים, פנימי וחיצוני, וביניהם מפרק על מנת לאפשר את ההיגוי.

Drive axle

ציריות באנגלית: Drive axles

תגובות

0 תגובות