interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

הצלבה

כינוי למצב בו גלגל קדמי ללא אחיזה (באוויר) וגלגל אחורי נגדי ללא אחיזה (באוויר). מצב בו צירי הרכב מתמודדים עם פני שטח שונים ואינם מקבילים, כפי שהם על גבי משטח ישר (כמו כביש). הצלבה מתרחשת כאשר אחד הגלגלים נמצא בתוך בור, או מטפס על סלע.

התופעה אופיינית לשטח שאינו מישורי וחלק בו גלגל אחד מקדימה וגלגל אחד מאחור באוויר או ללא אחיזה. רכב שבו קיים דיפנציאל רגיל מקדימה מאחור לא יזוז ממקומו ושני גלגליו שללא אחיזה יסתובבו כאשר שני הגלגלים שעל הקרקע ובאחיזה לא ינועו (הפתרון: מעבר מעבר, עם תנופה, של נקודת ההצלבה או מילוי הבור הגורם להצלבה). רכב שבו קיים מנגנון ש נעילת דיפרנציאל יוכל לנוע ולהקדם באמצעות נעילת הדיפרנציאל.

תגובות

0 תגובות