interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

כננת

Winch - מנוע עזר

כננת היא מנוע עזר, חשמלי, הידראולי או מיכאני, שתפקידו לעזור למנוע של הרכב להחלץ ממצבים שאין בכוחו של מנוע הרכב לצאת מהם. קיימות גם סוגים שונים של ככנות גלגל המאפשרות שימוש בכוח המנוע של הרכב על מנת למשוך את הרכב.
ברכבי שטח לרוב הכננת הינה מנוע חשמלי המחובר לתוף עליו מגולגל כבל מתכת משמש לחילוץ וגרירה עצמית או של רכב אחר. בדרך כלל מותקנת הכננת על הפגוש הקדמי של הרכב ואספקת החשמל לכננת נעשית ישירות ממצברי הרכב.
קישורים:
לכתבת חילוץ - נוהל חילוץ עם כננת
למבחן השוואתי של כננות
קישור לאחזקת כננות - למי שאוהב לפרק ורוצה לשמור על תקינות הכננת

תגובות

0 תגובות