interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

ביטוח

הרעיון הוא חלוקת הסיכון בין כל המשתתפים והביצוע הוא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח המתומחר בהתאם לגובה הסיכון בתוספת רווח (לרוב נכבד) של חברת הביטוח.

הביטוח אמור לכסות נזק מתאונה - ארוע מקרי ובלתי צפוי אצל המבוטח

ביטוח רכב בישראל מורכב מ-3 סוגי ביטוח: ביטוח חובה - ביטוח המחייב כל כלי רכב בישראל ומבטח נזקי גוף לנהג, לנוסעים ולהולכי הרגל שיפגעו חס וחלילה בעת תאונת רכב. ביטוח צד ג' - ביטוח המבטח את הנזקים לרכשו של צד שלישי בעת תאונת דרכים (הכוונה בעיקר לרכב הנפגע על ידי רכב אחר). ביטוח מקיף - כולל גם ביטוח צד ג' ומבטח את הנזק לרכוש של הנהג הפוגע וגם של הרכוש (הרכב) של צד שלישי. ביטוח מקיף כולל, בדרך כלל, גם ביטוח כנגד גניבה ושריפה של הרכב המבוטח.

אבנ''ר - איגוד ביטוח נפגעי רכב

חברת ביטוח בבעלות חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח רכב חובה. אבנ''ר היא המבטח המחלקת את הסיכון של כל חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח רכב. כחברת ביטוח בעלת מונופול בשוק הישראלי היא זאת הקובעת את גובה הפרמיה של ביטוח החובה בישראל. קישור לאתר של אבנר

קרנית

קרנית היא חברת ביטוח של כלל חברות הביטוח שהוקמה על מנת לכסות נזקי גוף מתאונות דרכים עבור מי שאין לו ביטוח.
קרנית הוקמה מכוח החוק (הפלת''ד) המחייב את חברות הביטוח לדאוג גם למי שאין לו ביטוח (ולא מנחמדות של חברות הביטוח).
חשוב לזכור כי קרנית לא מכסה נהג שהוא עבריין ונהג ללא ביטוח אבל כן מכסה נוסעים ברכב של נהג עבריין (ללא ביטוח).
קרנית כן מכסה נהג שנהג ברשות ברכב שאין לו ביטוח (או ביטוח מתאים).
קישור לאתר של קרנית

סעו בזהירות

ביטוח הוא כסף שאנו משלמים ולא באמת רוצים להיות במצב שיזכה אותנו לקבל תמורה עבורו.
אבל במצב רע, שאנו נפגעים או פוגעים, נשמח לפחות לדעת כי אנו מבוטחים ומכוסים כראוי.

undefined

תגובות

0 תגובות