interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

תבליט

התיאור הגרפי של פני השטח על המפה

התבליט הוא הרובד הראשון במפה והוא מתאר את פני השטח הטבעיים - ההרים, הגבהות, העמקים הנחלים, הימות והאוקיינוסים. מעל התבליט יופיע במפה רובד התכסית. להרחבה ראו את כתבת הניווט השלישית - קישור ואת כתבת הניווט הרביעית - קישור

תגובות

0 תגובות