interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

ABW

Advanced Brakelight Warning

מקדים אור בלם מערכת המפעילה את אור הבלם עם עזיבה פתאומית של דוושת התאוצה (הגז) ורגע לפני הלחיצה על דוושת הבלם (או שלא). הפעלת אור הבלם בעת עזיבה פתאומית של דוושת התאוצה נותנת התראה מוקדמת יותר לפני ההאטה או בלימת חירום.

תגובות

0 תגובות