interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

בקרת שיוט

מערכת אלקטרונית לשמירה על מהירות קבועה. משמשת בעיקר לנוחות הנהג ובמערכות הבטיחות החדשות והמתקדמות להגברת הבטיחות בנסיעה רצופה.
Cruise Control בלועזית
והמערכת המתקדמת שמוצעת כיום בתוספת למערכות הבטיחות המתקדמות היא מערכת בקרת השיוט האדפטיבית - מערכת השומרת על מרחק בלימה קבוע מול הרכב שלפנים, מאיצה ובולמת בהתאם למרחק ממנו

בלועזית: Cruise Control

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ומערכת בקרת זחילה לפקקי תנועה:

תגובות

0 תגובות