interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

ג'ק

ג'ק בעברית: הוא מגבה - מתקן המיועד להרמת כלי הרכב, לרוב בעת החלפת גלגל

ראו גם: מגבה

ברכבי שטח משמש המגבה, במקרים רבים, גם לחילוץ רכב תקוע או רכב שאיבד אחיזה.

בגלל מהלך המתלה הארוך של רכבי השטח ותוואי השטח, נדרש מגבה המיועד לשימוש ברכב שטח להרים את הרכב לגובה רב יותר מזה שמסוגל המגבה הסטנדרטי של הרכב.
ישנם כמה סוגים של מגבהים המיועדים לרכבי שטח:
1. ג'ק מספריים, ג'ק בורג או ג'ק שמן ''בקבוק'' (קישור לחנות) - הם אמצעי ההרמה הבסיסיים ביותר המסופקים לרוב ע''י יצרן הרכב והם מיועדים להחלפה של גלגל מפונצ'ר על כביש כך שטווח ההרמה שלהם קצר ומתאים למהלך מתלים מקורי וקצר כפי שהרכב הגיע מהמפעל. שימוש במשטח הגבהה יכול לייצב את הג'ק ולהגביה אותו.
2. ג'ק עגלה - כמו המגבה הרגיל רק עם טווח הרמה ארוך יותר (קישור לחנות).
3. ג'ק ערבי-צרפתי - המצאה ישראלית המיועדת להחלפה מהירה של גלגל (קישור לחנות).
4. כרית הרמה - מתנפחת באמצעות האגזוז או קומפרסור ומאפשר הרמה נוחה וגבוהה של הרכב (קישור לחנות).
5. הייליפט (HiLift) - מכשיר ההרמה האידיאלי לחילוץ בשטח, אך גם המסוכן ביותר (קישור לחנות).
6. ליפטמייט (LiftMate) - התוספת להייליפט שהיא השדרוג המשמעותי ביותר ליכולת החילוץ של רכב התקוע על סלע / בבוץ / עמוק בחול וכו' (קישור לחנות).


שימוש במגבהים אלו מחייב זהירות רבה בשל בעיית יציבות של הרכב המוגבה.
מומלץ לעבור הדרכה מתאימה טרם שימוש בכלים אלו.


קישור ל: הרשימה המלאה של ציוד חילוץ, גרירה ותיקונים לשטח
קישור ל: טיפ שטח לכללים בסיסיים לחילוץ בשטח

תגובות

0 תגובות