interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

קוליס

קוליסים

חריצי הצמיגים לאורך נתיב הנסיעה הנוצרים ע''י צמיגי הרכבים שחלפו מזה זמן.
לאחר גשמים הופכים הקוליסים לעמוקים עד כדי תקיעת הרכב כאשר השילדה נוגעת האדמה.
לחילוץ יש להשתמש בשקי חול, מגבה, שפאלה, בכרית פילוטראק, בכננת וברצועת גרירה.

תגובות

0 תגובות