interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מוטוקרוס

Motocross

אחת מקטגוריות מרוצי האופנועים הנערכים על קרקע שאיננה סלולה. התחרויות נערכות במסלולים סגורים ומחולקת למקצים על פי קטגוריות שונות כגון נפחי מנועים, דגמים, גיל המשתתפים וכו'. מקור המילה מוטוקרוס (MOTOCROSS) הוא מצרפתית ולמעשה מדובר בהכלאה בין שתי מילים נפרדות, מוטורסייקל Motorcycle וקרוס קאנטרי Crosscountry. (בדומה לביטויים בשפה העברית כגון מדרחוב וכדומה).
קטגוריית משנה אשר התפתחה בשנים האחרונות היא סופרקרוס Supercross והיא מייצגת את התחרויות הנל באולמות סגורים במיוחד כמופעים בפני קהל או כאשר מזג האוויר אינו מאפשר קיום תחרות תחת כיפת השמיים.

תגובות

0 תגובות