interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

CPA

מערכת בטיחות למניעת התנגשות של מרצדס, מתריעה ועוזרת בהגברת הבלימה בהתאם למכשול שלפנים. Collision Prevention Assist

undefined

מערכת בטיחות להתרעה ועזרה בבלימה למניעת התנגשות

מערכת ה-CPA של מרצדס הינה מערכת בטיחותית להקטנת מקרי התנגשויות ודריסה בשל חוסר תשומת לב או חוסר הערכה נכונה את המרחק והמהירות של הנהג במרצדס. המערכת מתריעה, בחיווי נורית, בהמשך בצפצוף ואף עוזרת לבלום במקרה בו אובייקט זר (מכונית, ילד בכביש וכו') מסכנים את עצמם או את המרצדס. לאחר ההתרעה היה והנהג יבלום תבצע המערכת מיטוב (אופטימזציה) בבלימה, תגביר את עוצמת הבלימה לעוצמה המכסימאלית הנדרשת לבלימה על מנת שלא לפגוע באובייקט שלפנים אך עם התחשבות ומדידה רצופה למרחק של הרכב שמאחור (על מנת למנוע התנגשות מאחור). מערכת ה-CPA פועלת באמצעות רדאר ומצלמות מקדימה ומאחור, מנתחת את תנאי הדרך ומנתרת את התנהגות המשתמשים האחרים באופן רצוף. מערכת ה-CPA היא מערכת מתקדמת לבטיחות הרכב והנוסעים ומשלימה את מערכת הקדם תאונה של מרצדס - Pre-Safe.

סרטון הדגמה למערכת ה-CPA

סרטון שיווקי של מערכת ה-CPA

תגובות

0 תגובות