פורומים

 - שטח 4x4

כתבה חדשה: מבוטח שרכבו ניזוק, אינו חייב לתקן אותו לצורך הוכחת הנזק

09 באפריל ב 21:00 נערך 10 באפריל ב 05:08 0 תגובות 4155 צפיות עו"ד חיים קליר
כתבה משפטית נוספת של עו"ד חיים קליר מלמדת כשהלקוח מתעקש, בעל אורך רוח וכשהוא לא מוותר רק אז הוא מנצח את חברת הביטוח הרוצה להתיש אותו ורק אז הוא ממצה את זכויותיו כדין!
מבוטח שרכבו ניזוק, אינו חייב לתקן אותו לצורך הוכחת הנזק. די בכך שהוא מציג חוות דעת לגבי סכום הנזק.
אולם, מרגע שהתיקון מבוצע המבוטח חייב להציג קבלה על תיקון הרכב. כך קבעה הפסיקה.
ומה קורה גם במקרה האחרון, המבוטח בכל זאת לא מציג קבלה? האם אז הוא לא זכאי, לפחות לתגמולי ביטוח לפי הערכת שמאי חברת הביטוח?
על כך נחלקו שופטי שלושת הערכאות, ולבסוף: השופטת הודתה שפסק דינה לא צודק אך נכון משפטית. העליון: הוא גם לא נכון משפטית.
לכתבה - מבוטח שרכבו ניזוק, אינו חייב לתקן אותו לצורך הוכחת הנזק
הוספת תגובה
ביטול