interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מהלך מתלה

יכולת הגלגל לעלות ולרדת או יכולת הקפיץ והבולם להיפתח ולהיסגר. לכאורה ככול שמהלך המתלה ארוך יותר הרכב עביר יותר שכן הגלגל שומר על רצף מגע עם הקרקע. אבל חשוב לזכור כי לא די במגע עם הקרקע אלא נדרש כי הגלגל יישא בחלק ממשקל הרכב אחרת אחיזתו בקרקע תהיה חלשה. גודל המהלך אינו קובע לבד את יעילות המתלה, אלא בשיתוף אלמנטים כמו פרוגרסיביות, מסלול תנועה של המתלה, שיטת התנועה (מיקום הצירים) ואיכות הבולם עצמו. כל מתלה מאופיין במסלול תנועה ייחודי לשיטה בה הוא עובד ולרוב החברות השונות מודדות את מהלך המתלה באופן הייחודי להן - דבר המקשה על השוואה אובייקטיבית.

מתלה קדמי פתוח עד הסוף ומתלה אחורי מכווץ כולו

מתלה קדמי פתוח עד הסוף ומתלה אחורי מכווץ כולו

undefined

מתלה אחורי פתוח עד הסוף

מתלה אחורי פתוח עד הסוף

undefined

מהלך מתלה מדהים. שימו לב שהמתלה פתוח אין עליו משקל ואין אחיזה!

תגובות

0 תגובות