שטח 4X4 > כתבות > ביטוח וחוק

איך הכשרה חברה לביטוח הופכת את ביהמ"ש למחלקת התביעות שלה...

עו"ד חיים קליר בסיקור אירוע ביטוחי משפטי עם ביקורת גדולה על חברות הביטוח ודרכי הפעולה שלהן למול הלקוחות.
רכב המבוטח בחברת "הכשרה חברה לביטוח" בפוליסת מסוג "סחר מכוניות", היה מעורב בתאונה.
הכשרה סירבה לשלם את תגמולי הביטוח, בנימוק שהמבוטח רימה אותה, כאשר טען שהתאונה ארעה במהלך נסיעת מבחן עם קונה פוטנציאלי, כאשר לטענת הביטוח היא ארעה במהלך נסיעה פרטית.
השופטת חגית בולמש, מבית משפט השלום בכפר סבא, דנה בשאלה אם הכשרה הביאה את הראיות הנדרשות להוכחת המרמה

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: קאדילק V עושים את דרך אלון)


ראו איך הכשרה הופכת את ביהמ"ש למחלקת התביעות שלה

רועי הוא סוחר מכוניות מורשה, בפיקוח ובאישור משרד התחבורה. באחד הימים, נסע רועי באחד מרכבי מלאי עסקו. יחד עמו נסע גם עמית למקצוע, אף הוא סוחר מכוניות. במהלך הנסיעה, נקלע הרכב לתאונה ונפגע קשות.

רועי היה מבוטח בפוליסת סחר-רכב. מדובר בפוליסה המבטחת נסיעות המבוצעות במסגרת עיסוק המבוטח כסוחר רכב. את הפוליסה רכש במיטב כספו בחברת הביטוח הכשרה. זו האחרונה שלחה אליו חוקר.

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: מועדון סקייוול מומנטס מטייל בהרי ירושלים)

רועי סיפר לחוקר כי סוחר הרכב השני, שנסע עמו ברכב, התעניין ברכישתו. לכן יצא עמו לנסיעת מבחן. אף על פי כן, סירבה הכשרה לשלם לרועי את נזקי רכבו. לטענתה, בהצגת הנסיעה כנסיעת מבחן, רועי רימה אותה, כי התאונה ארעה במהלך נסיעה פרטית ולא נסיעת מבחן. בשולי הדברים ייאמר, כי כתם המרמה בו הכתימה הכשרה את רועי, לא מנע ממנה להמשיך לבטח אותו ולגבות ממנו פרמיות.

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: מיצובישי אקליפס קרוס באירוע נהיגת השקה)

בלית ברירה, פנה רועי לבית משפט השלום בכפר סבא. תביעתו הונחה על שולחנה של השופטת חגית בולמש. מדוע אינכם משלמים למבוטח שלכם את תגמולי הביטוח, שאלה השופטת את נציג הכשרה, הרי אתם לא מתכחשים לפוליסה וגם לא כופרים בכך שהייתה תאונה ונגרם נזק.

נכון, הודה נציג הכשרה, אבל המבוטח חטא במרמת ביטוח. הוא שיקר לחוקר שלנו שהנסיעה הייתה נסיעת מבחן במסגרת עיסוקו. היא הייתה נסיעה פרטית.

זו טענה חמורה, הבהירה השופטת לנציג הכשרה, היא מדביקה על מצחו של המבוטח אות קלון. גם תוצאתה קשה. היא שוללת מהמבוטח את תגמולי הביטוח. לכן כדי להוכיח אותה, עליכם להביא בפני ראיות בעלות רף גבוה מאוד של שכנוע. האם יש לכם ראיות כאלה?

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: מיצובישי אקליפס קרוס באירוע נהיגת השקה)

עדות החוקר שלנו, תשכנע אותך כי הראיות שבידינו הן רציניות, השיב נציג הכשרה בפסקנות.

השופטת בולמש הקשיבה ברוב קשב לעדות החוקר. ככל שעדותו התארכה, התברר שהחוקר מבסס את עדותו על דברי הבל: המבוטח לא זכר את שעת התאונה המדויקת, הרחוב בו נסע הרכב אינו מתאים לנסיעות מבחן כי יש בו פסי האטה ("במפרים"), סוחר הרכב שנסע עם המבוטח הוא גם חבר שלו, הרכב נמכר כעבור שנתיים בעוד שסוחרי רכב נפטרים מסחורתם תוך זמן קצר בהרבה ועוד כהנה וכהנה חשדות שכל אחד מהם וגם כולם יחד לא מעידים על מרמה.

לעומת זאת, דווקא החוקר של הכשרה התגלה כבעל אופי נכלולי. הוא העיד בפני השופטת כי הקשיב במסדרון בית המשפט לשיחה בין המבוטח לסוחר הרכב שנסע עמו ושמע אותם מתכננים לשבש עדות. לטענתו, סיכמו השניים ביניהם, שסוחר הרכב השני יציג גרסה שקרית לפיה הגיע אל המבוטח דרך יד 2. אלא שבפועל, העידה השופטת על שהתרחש מול עיניה, "גרסה זו כלל לא הועלתה על ידי המבוטח וסוחר הרכב השני במהלך עדותם, ואין לה כל אזכור באף אחד מהמסמכים של המבוטח".

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: קאדילק V עושים את דרך אלון)

השופטת הזכירה לנציג הכשרה כי החוק והפסיקה, העניקו לחברות הביטוח זכות להפעיל חוקרים כנגד מבוטחים ואפילו הטילו על המבוטחים חובה לשתף פעולה עם החוקרים, אך בד בבד, אסרו על חברות הביטוח לשלול כיסוי ביטוחי ללא ראיות כבדות משקל. אסור להכתים מבוטחים בהתבסס על תחושות, חששות או הנחות בלתי מבוססות.

עוד נחשפה השופטת לתופעה המקוממת בה חברות הביטוח עושות חוכא ואטלולא מהנחיות המפקח על הביטוח שאושרו על ידי בית המשפט העליון. הנחיות אלה מחייבות את חברות הביטוח הדוחות תביעה לשלוח למבוטח מכתב מפורט עם כל נימוקי הדחייה, כדי שהמבוטח יוכל לכלכל את מעשיו ולהתמודד עם טענות הדחייה. חברות הביטוח שולחות מכתבי דחייה, אך ללא כל ביסוס בראיות מתוך מחשבה שאם המבוטח יפנה לבית המשפט הם ישתמשו בהליכים המשפטיים כדי לבסס את נימוקי הדחייה. בכך הן הופכות את בתי המשפט למחלקת התביעות שלהן.

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: פרארי בטיול לשפלת יהודה)

גם במקרה זה, קבעה השופטת בולמש, השתמשה הכשרה בהליכים בבית המשפט, כתחליף לבדיקה מעמיקה בטרם שליחת מכתב הדחייה. הנה כלשון השופטת: "ניכר היה בדיון בבית המשפט כי חקירות עורך דינה של הכשרה היו ארוכות משמעותית מאלה שערך החוקר, וזאת על מנת לנסות ולהשלים את אותם פערים עובדתיים שהיו כה חסרים בדו"ח החקירה. כך, בנוגע לחברות בין המבוטח לבין הנוסע האחר, כך בנוגע לאופן בו התבצעה הנסיעה, כך גם בנוגע למכירת הרכב.

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: מזראטי בטיול כביש חוצה קו פרשת המים)


אולם, המועד להסרת הכיסוי הביטוחי וטענת המרמה הוא המועד שבו על המבטחת להיות משוכנעת, ברמה הראייתית הנדרשת, כי נתגבשו מלוא הראיות המצדיקות שלילת הכיסוי הביטוחי. ההליך המשפטי שבו מנסים להוסיף מידע על זה שהיה קיים במועד החקירה ובטרם הודעת השלילה אינו המקום לבירור הטענות". למען הסר כל ספק, הדגישה השופטת, כי גם בחקירות הנגדיות בבית המשפט, לא הצליח עורך דינה של הכשרה, להוכיח מרמה כלשהי מצד רועי.

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: פרארי בטיול לשפלת יהודה)

בסופו של יום, פסקה השופטת בולמש, הוכיח רועי שהנסיעה ביום התאונה הייתה נסיעת מבחן במסגרת עיסוקו ולפיכך הורתה להכשרה לשלם את תביעתו במלואה. השופטת חייבה את הכשרה לשלם לרועי גם את כל הוצאות המשפט בצירוף שכר טרחה בשיעור 26 אחוז מתגמולי הביטוח.

הנה יש לשומר הסף שלנו, המפקח על הביטוח, הוכחה בפסק דין כי הכשרה מזלזלת בו ובהנחיותיו, כי היא כותשת כך סתם את המבוטח בבית המשפט. האם המפקח יפשיל סוף סוף שרוולים ויגן על ציבור המבוטחים מפני התנהלות מחפירה שכזו? אשרי המאמין.

image

(התמונה אינה קשורה לכתבה ומתוך: מזראטי בטיול כביש חוצה קו פרשת המים)

תגובות

1 תגובות

1

אורח/ת - דוד

07 במרץ ב 08:45

גם בתביעות צד ג',הכשרה מעכבת במכוון את תשלומי הנזק לתובעים .העיכוב עולה על 90 יום (חוק).במקרה שלי פנינו מספר פעמים אך לא קיבלנו התייחסות ולא שולם הנזק שגרם מבוטח שלהם..פניתי לעו"ד שיגיש תביעה כנגד הכשרה על התנהלות הנוגדת את החוק.כנראה שזאת דרך הפעולה הקבועה של הכשרה וחבל שכך.